top of page

Documentació necessària

 

01  Sol·licitud d'adopció (carta resum dels sol·licitants)

02  Fotos

03  Certificat d'Idoneïtat 

04  Informe psicosocial 

05  Llibre de família 

06  Certificat de Matrimoni “multilingüe” 

07  Certificats de Naixement “multilingüe” de cada sol·licitant

08  Certificat de Penals de cada sol·licitant 

09  Passaport de cada sol·licitant 

10  Certificat resum d'Hisenda de cada sol·licitant

11  Carta de recomanació d'un superior de cada sol·licitant

12  Certificat de Conducta Ciutadana de cada sol·licitant

13  Certificat Mèdic de cada sol·licitant 

bottom of page