top of page
ocre claro.jpg

Seguiments post adoptius

 

Madagascar exigeix dos seguiments el primer any i un cada any següent fins la majoria d’edat de l’adoptat/a.

Les famílies que ho desitgin poden accedir a la nostra psicòloga o treballadora social per realitzar els informes de seguiment, poden triar també de fer-ho amb l’ICIF amb qui van tramitar l’informe psicosocial per a l’adopció. 

Val la pena no considerar aquestes sessions com un pur tràmit i treure’n el màxim profit, tractant els temes que preocupen als pares en el dia a dia de la criança dels seus fills i filles.

Cal tenir present que és un compromís adquirit amb les autoritats del país d’origen del nostre fill i que cal respectar. L’OAA s’encarrega de recordar a les famílies quan toca fer el seguiment, així com d’entregar-lo a l’ ICAA, a l’ACAM i al Centre de procedència del menor.

Post adopció

ocre claro.jpg

2 trobades anuals de famílies

 

Dues vegades a l’any, organitzem trobades amb les famílies adoptives,  aquestes ens permeten rebre els nouvinguts amb els seus fills i filles, encoratjar als que estan pendents d’assignació i acollir les noves famílies que inicien el procés i tenen moltes ganes de conèixer l’experiència dels que ja tenen els nens/es a casa. 

Aquests espais de reunió en un ambient lúdic permet a les famílies compartir alegries, angoixes i buscar temps per la reflexió dels temes que tenen en comú.

Veure’ls créixer ens enriqueix enormement i ens encoratja a seguir recolzant l’adopció com a mesura de protecció a la infància i també com un camí per a ser pares i mares.

ocre claro.jpg

Grups de nens i joves

 

Un dels problemes amb que es troben els nens i nenes racialitzats quan son adoptats, és que no s'assemblen físicament als seus pares i mares ni, probablement,  a les persones del seu entorn més proper; a més, sovint, els hi costa trobar referents on emmirallar-se. Aquesta realitat fa que sentin una soledat interior difícil d'explicar que pot esdevenir en ràbia quan son més grans.  Comptar amb un espai entre iguals, amb monitors i/o monitores que han viscut les mateixes diferències afavoreix el diàleg a través del joc i de la paraula, alhora els fa sentir-se forts, compresos, els ajuda a augmentar l'autoestima i la confiança en ells mateixos i a tenir una consciència racial desenvolupada per poder construir una identitat racial positiva. Aquestes trobades es proposen per grups d'edats, un dissabte al mes.

"En una societat racista
no n'hi ha prou amb no ser racista,
hem de ser antirracistes" 


Angela Davis

LOANX_Shames_Boy_Tee_Shirt_0.jpg
bottom of page