top of page

Requisits de les famílies

 

 

-    Matrimonis heterosexuals

-    Un dels membres de la parella haurà de tenir mínim 30 i màxim 55 anys

-    Els candidats no poden adoptar més de tres menors

-    Acreditar impossibilitat de tenir fills biològics es considera preferent

-  Els pares adoptius hauran de passar 3 mesos a Madagascar per continuar el procés d'adopció      convivint amb el menor des del primerdia.

-    La diferència d'edat entre adoptants i adoptats, preferentment, no ha de superar els 40 anys al moment de la proposta del menor.

 

-    Per infants majors de 6 anys consulteu amb l’OAA

bottom of page