top of page

Pre adopció

Durant l'any en què es preveu l'assignació del/de la menor, organitzem  sessions de formació en què el grup de 6 famílies us coneixeu i creeu una xarxa de suport mutu. L’espera del procés és sovint molt dura, compartir-la amb iguals és molt terapèutic.

Es facilita un espai en el que les famílies puguin expressar -el més còmodament possible- les expectatives, els desitjos i els projectes referents al nen o la nena a adoptar, i ajustar-los a la realitat i característiques dels menors susceptibles de ser adoptats.

Són presencials i obligatòries. Donem el calendari amb molta antelació perquè us ho pugueu organitzar.

Les sessions estan conduïdes per professionals – la responsable d’adopció de l’OAA, psicòlegs, treballadora social o joves adoptats racialitzats, segons el tema a tractar- que acullen les demandes, dubtes, interrogants, pors i expectatives de les famílies, iniciant un treball conjunt de reflexió i orientació.

temari sessions pre
ocre claro.jpg
ocre claro.jpg

TEMARI  SESSIONS  PRE ADOPCIÓ

04

Adopció i racisme.

Els nostres trets físics, quan són minoritaris a l’entorn social o a la família, comporten un qüestionament intern i extern, que afecta a la construcció de la nostra identitat. És important saber què ens passa i perquè ens passa, per tal de poder saber acceptar el que som i poder triar el que volem ser. 

07

Xerrada per

els avis i les avies

(on line i opcional)

Cal que també entenguin les particularitats dels seus futurs nets i netes, donin suport i ajudin als seus fills i filles encara que puguin tenir actituds o comportaments cap al menor, que potser no entenen.

05

Etapa post adopció

L’adaptació de l’infant

a la família nuclear.

La incorporació de l’infant

al seu entorn immediat (família extensa, amics, escola, lleure). Suport de professionals especialitzats en situacions de dificultat.

02

L’esquelet emcional

del nostre fill

Conseqüències del patiment en les primeres etapes de la vida, conseqüències de la institucionalització, el procés de vinculació, el maternatge, com explicar i compartir una història que no coneixem

06

Trobada cultural  

amb Madagascar

 

Part 1. Madagascar

des del punt de vista de la comunicació interpersonal.

Part 2. Els déus (i dimonis) de Madagascar

03

Primers

dies/mesos

amb el fill/a

El vincle en l’adopció.

01

El país d'origen

és Madagascar

Part 1: Funcionament i acompanyament durant el procés, al país.

Part 2: Experiència d’una família adoptiva recent arribada.

bottom of page