top of page

Tramitació del procés d’adopció a Madagascar

La sol·licitud d’adopció es presenta al departament corresponent de la vostra comunitat, indicant com a país Madagascar. Actualment la tramesa d'expedients a les OAA la coordina la Direcció General de Drets de la Infància i l'Adolescència, del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, són ells qui autoritzen l’enviament de l’expedient (Informe Psicosocial i Certificat d'Idoneïtat) a l'OAA triada.

 

Ens posem en contacte amb vosaltres a la recepció de la documentació, signem el contracte i us concretem en quin moment podem començar l’elaboració de l'expedient. Sou els pares qui haureu de fer-nos arribar tota la documentació requerida pel país.​

YAMUNA s'encarrega de realitzar la traducció jurada al francès, les còpies compulsades i les legalitzacions pertinents al Col·legi de Notaris i als Ministeris de Justícia i Exteriors a Madrid. 

Un cop tenim l'expedient acabat i seguint l'ordre de la data d'emissió del Certificat d'Idoneïtat, l'enviem a l'ACAM (Autoritat Central d’Adopció a Madagascar)  a través del Ministeri malgaix d'Afers Exteriors. 

Durant l'any en què es preveu l'assignació del/de la menor, organitzem  sessions de formació en què el grup de 6 famílies us coneixeu i creeu una xarxa de suport mutu. Les trobareu explicades a l’apartat  PRE ADOPCIÓ. Aquestes son obligatòries.

 

L’assignació del/de la menor la farà l'ACAM, que transmetrà la proposta a l'OAA, després d'haver estat aprovada per una comissió d'experts interministerial.

Un cop la família realitza formalment l’acceptació del menor, el viatge al país es podrà produir en 4 o 5 setmanes, fent quadrar el viatge amb la data de primera audiència davant del jutge.

Durant els 3 mesos de fase judicial, els candidats tindran un període de prova d'un mes per familiaritzar-se amb el/la menor. Hauran de tornar a comparèixer amb ell/a en una data fixada pel jutge (normalment 4 setmanes després de la primera audiència).

El/la nen/a, capaç de discernir, haurà de ser consultat/da i tindrà dret a expressar lliurement la seva opinió sobre qualsevol qüestió que l'afecti i es tindrà en compte, segons la seva edat i el seu grau de maduresa. 

Una setmana després de la segona compareixença davant del jutge es produeix el  judici i comencen 30 dies d'espera (non recours) on el/la nen/a seguirà sense poder sortir de país per si algú el reclama.

La sortida del/de la menor del territori malgaix es podrà dur a terme només des del moment en què la sentència d'adopció sigui definitiva, és a dir, passats els 30 dies i després de l'obtenció de la Grosse du Jugement (sentència d'adopció no recurrible).

Tots els documents del/de la menor i la sentència d'adopció han d'estar conformats pel Ministeri d’Exteriors Malgaix i revisats pel Cònsol Honorari Espanyol a Antananarivo, han de ser enviats al Consolat General d'Espanya a Ciutat de Cap (Sudàfrica) per a la seva inscripció al Registre Civil Central, en el llibre de família i l'emissió del passaport espanyol provisional del/de la menor.

Però no cal patir, en tot moment estareu acompanyats per la nostra Assistent Social que s’encarregarà de tot, la vostra feina consistirà en dedicar-vos exclusivament al vostre fill/a i a crear vincles amb ell.

Un cop a casa, caldrà sol·licitar el trasllat dels documents al Registre Central de Madrid i posteriorment al Registre de la localitat de residència de la família, per tramitar el passaport biomètric del/de la menor.

Posteriorment, mitjançant l’OAA, caldrà enviar els seguiments d'adaptació del/de la menor fins a la seva majoria d'edat.

ocre claro.jpg
ocre claro.jpg

TRES  MESOS  A  MADAGASCAR


Per facilitar l’inici del vincle pares-fills i la residència dels tres mesos a Madagascar, comptem amb el recolzament de la nostra treballadora social en aquest país, que acompanya als pares i als fills en tot el procés. Ella s’ocupa de:

02

Acompanyament

de la família en la trobada

amb el fill/-a l’arribada

al país

01

Tramitació

administrativa i judicial

de tot el procés d’adopció a Madagascar

03

Recolzament

a l’orfenat en la preparació

del nen/-a davant la imminent arribada dels seus pares

05

Creació

del llibre de records, quan

els nens/es poden expressar-se verbalment i dibuixar, es fa un

treball amb ells regular per

tal de deixar constància de tot

el que recorden vinculat al seu

passat i als seus orígens.

04

Recolzament

als pares en la comunicació

i procés d’adaptació

amb el seu fill/-a

bottom of page